ακολουθήστε μας!

Τεχνικό επιτελείο

Μπουλίος Ηλίας

Προπονητής Ά ομάδας 

Σκουλούδης Ναπολέων 
Υπεύθυνος Ακαδημιών Άρη Ρεθύμνου
Παπαδάκης Αρης
Προπονητής Ακαδημιών & Βοηθός προπονητή Ά ομάδας Γάσπαρης Πολύδωρος
Προπονητής Ακαδημιών

Βατόγλου Κωνσταντίνος
Προπονητής Ακαδημιών
Μαραγκουδάκης Νίκος
Προπονητής Ακαδημίας